Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika 2012

Kronika 2012

Členové výboru KPT 2012:                       Karel Dvořák

                                                                   Ludmila Staňková

                                                                   Hana Drcmánková

                                                                   Vojtěch Šeda

                                                                                     Jiří Helán

23.1.2012 - Koločava- 45 našich členů, cena za vstupenku 190,-Kč.

balada se zpěvy byla diváky nadšeně přijata, nejen starší generací, ale opakovaným aplausem mladých diváků.I když je na repertoáru Městského divadla více než 8 let, stále přitahuje pozornost, nejen zásluhou Hany a Petra Ulrychových, ale i dalších herců a režie, která se přizpůsobuje moderním možnostem ztvárnění krajiny (projekce).
Účast 45 našich členů, cena za vstupenku 190,-Kč.

15. 2. 2012 - proběhla beseda s cestovatelem a dobrodruhem Danem Průdkem, který během své půlroční cesty po Asii strávil 3 měsíce v Nepálu. Během přednášky nám prezentoval své fotografie na téma příroda, lidé, lidská práce, cestování na střeše autobusu a treking v Himalájích.  Pro milovníky turistiky, kteří se této přednášky zúčastnili bylo jistě velmi zajímavé vyprávění o trecích kolem Anapuren, v Langtangu a do základního tábora pod Mt. Everestem. Celkově to byl pohled na Nepál z pozice poutníka, který si nese na zádech vše co k životu v této zemi potřebuje.  

 9.3.  Monodrama- Žena vlčí mák

 Akce se zúčastnilo 35 členů i nečlenů.Cena byla 300,-Kč. Představení proběhlo v Kulturním domě Rubín.

Příběh:

Stárnoucí žena v podání Hany Maciuchové probírá svůj minulý život a staví se k novému zamilování s mladickým elánem a nesmiřuje se se svým věkem.

  Stejně tak jak se hlavní hrdinka děje nesmířila se svým věkem tak se kulturychtiví účastníci zájezdu nesmířili s tím, že jim na odjezd z Bitýšky nepřijel autobus. Proto akčnější část použila vlastní auta a druhá část se dožadovala autobusu v ČSAD Tišnov. Pod různými pohrůžkami jim tento autobus byl poslán, představení bylo posunuto, a tak zase všechno šťastně dopadlo.

 21. 3. - proběhla beseda s Mgr. Zdeňkem Máčkem na téma Antarktida. Prezentace byla rozdělena na jednotlivé části na téma cestování, flóra, fauna, hory, ledovce, národní základny a zejména stavba základny Masarykovy univerzity.

 21.4. - celkem povedená turistická akce Pálava a Mikulov- 47 účastníků-cena 180 Kč pro členy

 Nejdříve jsme  navštívíli jeskyni Na Turoldu, která je naší největší jeskyní v druhohorních vápencích a také největší jeskyní Pavlovských vrchů. Vápence jsou zde korodovány do mimořádně členitých tvarů připomínajících podmořské korálové útesy s množstvím dutinek a výrůstků s trsy drobných krystalků kalcitu.

 Potom jsme vyrazili na turu na Stolovou Horu a Sirotčí Hrádek. Délka tury 5 km, převýšení 200 m.  Autobus na nás postupně posbíral ve vesnici Klentnice. 

 Vrátili jsme se zpět do Mikulova, kde po obědě a prohlídce náměstí jsme navštívili muzejní expozici v zámku.

 Akci jsme zakončili ve vinném sklípku.

 

19.5.-Zájezd do zámku Vrchotovy Janovice a výstup na Blaník- 33 účastníků-cena 260 Kč

  Zámek je místem uprostřed starého krajinářského parku , kde s se svými pozoruhodnými hosty setkávala baronka Sidonie Nádherná.

 Během II. světové války bylo v zámku vojenské velitelství a kasárna. Vrchotovy Janovice jako součást vojenského prostoru byly vystěhovány. V období těsně po válce se v zámku střídala

sovětská i československá armáda; v r. 1950 byl vyvlastněn a využíván jako sklad textilu, později pro sbírky Okresního archivu- a postupně pustl.

Před zkázou ho na konci 50. let zachránilo Národní muzeum, které jej dosud spravuje.

I když byla cesta k Blaníku p.Dvořákem podrobně zpracována, vlivem objížděk a nepřipravenosti řidiče ČSAD, museli jsme se smířit s menším blouděním.

Blaník je 638 m vysoký legendární vrch ve Středočeském kraji.Je opředen pověstmi o blanických rytířích. V těžkých chvílích české historie byl symbolem naděje na získání svobody a svébytnosti českého národa.  Všichni naši členové vystoupali k bájnému kopci i na rozhlednu, menší skupina

zdolala i Malý Blaník, na jehož vrcholu překvapila zřícenina kaple a staletý strom s názvem Farář.

 

 

16.6. – Zájezd do Hradce nad Moravicí, Opavy a  Raduně – 30 účastníků – cena 260 Kč

 

Atraktivní komplex zámku Bílého a Červeného patřil pruskému knížecímu rodu Lichnowských z Voštic a Werdenbergu, kteří zámek drželi po 6 generací od 19.století až po r.1945. V 19.stol.byl renesančně přestavěn a vybudován 60-ti hektarový přírodně krajinářský park. Dobově oblečená průvodkyně nám poutavě přiblížila historii zámku a život jeho obyvatel.

Průvodkyně Opavou ukázala významné opavské objekty historické i současné.  Zámecký park v Raduni patří svými kvalitami spolu s rybníky Kameník a Vrchním k významnému přírodně-krajinářskému areálu severomoravského kraje. Návštěva zámecké oranžerie, fíkovny a ananasovny spolu se zahradní keramikou se stala pro návštěvníky příjemnou a inspirativní.

 

 

  4.10. – 40 účastníků- cena pro členy 350 Kč, pro nečleny 450 Kč

 

Každoroční zájezd do Prahy byl komplikován dlouhými divadelními prázdninami v Divadle Na Vinohradech, které jsme chtěli navštívit. Honosný portál divadla před zajímavým kostelem zasvěceným sv.Ludmile překvapil výstavností.V uvedený den nás nakonec provázel technik divadla, který v něm pracuje již 30 let. Nejenže jsme začali prohlídku jevištěm, na kterém se už připravovala scéna na zkoušku, ale dostali jsem se i do provaziště, na venkovni terasu, do hlediště i na balkony, mezi šatny herců a do kulisáren. Jeho zasvěcené průvodní slovo nám přiblížilo i život slavných herců a umělců.

V muzeu čokolády nás naladila vůně kakaa a čokolády spojená s ochutnávkou pralinek a jejich výrobou i pěstováním .

1.11 .- Muzikál Papežka – 34 účastníků cena vstupenky 380 Kč

 

Mladý německý autor hudby Dennis Martin vypráví legendu o ženě, která se stala papežkou. Mladá dívka Jana touží po vzdělání, v polovině 9.stol.

je dovoleno se vzdělávat jen mužům.

V Německu se stal tento muzikál v r.2011 muzikálem roku, jako druhým divadlem ve světě je možnost ho vidět i v Městském divadle.